Няколко полезни съвета за експлоатация на климатиците

Печат
Преди да започнете да използвате вашият климатизатор прочетете внимателно инструкцията за експлоатация и я спазвайте.

Почиствайте редовно филтрите на вътрешното тяло, защото по този начин ще предпазите топлообменника от замърсяване /производителите на почти всички марки и модели климатизатори препоръчват почистването да се извършва на всеки две седмици/.

Когато климатизатора се използва за отопление се препоръчва:
- Да не се включва на автоматичен режим на работа.
- Да се отстрани накрайника за изтичането на водата от външното тяло /при повечето марки и модели се намира по средата на тавичката/.
- При външни температури по-ниски от 0 градуса да не се изключва.