АВТЕЛУС

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Лизинг

Е-мейл Печат ПДФ

Ти Би Ай Кредит

Условия за кандидатстване за целеви потребителски кредит към „Ти Би Ай Кредит” ЕАД

Изисквания:

За потребителски стоков кредит могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи, притежаващи ЕГН физически лица, а също и юридически лица. Необходимо е само да имат постоянни доходи.

Условия на кредита:

 • Mинимална стойност за финансиране 150 лв.
 • срок на погасяване – до 36 месеца
 • без първоначална вноска
 • на равни месечни вноски
Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:
 • Представяне на лична карта в обекта
Необходими документи за кандидатстване на юридически лица:
 • Копия от първо и последно съдебно решение
 • Копие от индентификационен код по БУЛСТАТ
 • Копие от съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от три месеца преди датата на кандидатстването
 • Лична карта на собственика/управителя/или упълномощено за целта лице
 • Всички копия трябва да са заверени с "Вярно с оригинала" и печат на юридическото лице
Процедура:
 • Попълване на искане за потребителски кредит
 • Време за разглеждане на искането - до 60 минути
 • При одобрение, клиентът сключва договор за финансиране на избраната стока
Схеми на изплащане :
 • Богат избор на схеми от 3 до 36 месеца
При предсрочно погасяване на кредита и за редовни клиенти Ти Би Ай Кредит предоставя отстъпки!
Изберете вашият погасителен план сега!
 
 

УниКредит Кънсюмър Файненсинг

Условия за кандидатстване за целеви потребителски кредит към „УниКредит Кънсюмър Файненсинг” АД

Изисквания:

За потребителски стоков кредит могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи, притежаващи ЕГН физически лица. Необходимо е само да имат постоянни доходи.

Условия на кредита:

 • Mинимална стойност за финансиране 150 лв.
 • срок на погасяване – до 72 месеца
 • без първоначална вноска
 • на равни месечни вноски
Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:
 • Представяне на лична карта в обекта
Процедура:
 • Попълване на искане за потребителски кредит
 • Време за разглеждане на искането - до 60 минути
 • При одобрение, клиентът сключва договор за финансиране на избраната стока
Схеми на изплащане :
 • Богат избор на схеми от 3 до 72 месеца
Изберете вашият погасителен план сега!