Енергийна ефективност

Печат

Кредит енергийна ефективност


Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома - REECL

Изисквания:

Възстановете до 20 % от стойността с одобрените модели на Fujitsu General Ltd по «Програмата за кредитиране на Енергийната ефективност в дома»

Агенцията по енергийна ефективност /АЕЕ/, Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/, разработиха нова кредитна линия за жилищния сектор на стойност 50 млн. евро с цел подпомагане на българските домакинства в намаляване разходите за отопление.

Средствата са предоставени на 6 български търговски банки – Българска Пощенска Банка, Банка ДСК, Булбанк, Райфайзенбанк, Обединена българска банка, Прокредит банк за отпускане на потребителски кредити.

Как да кандидатствам?

Необходими документи: Как се усвоява кредита? Как ще ми бъдат възстановени 20% от направените разходи? След успешното завършване на проекта предоставяте на Банката: Попълвате молба - формуляр за 20% безвъзмездна помощ. При положителен отговор сумата се възстановява по избор на Кредитополучателя чрез: За повече информация:
www.reecl.org, www.seea.government.bg