АВТЕЛУС

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Енергийна ефективност

Е-мейл Печат ПДФ

Кредит енергийна ефективност


Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома - REECL

Изисквания:

Възстановете до 20 % от стойността с одобрените модели на Fujitsu General Ltd по «Програмата за кредитиране на Енергийната ефективност в дома»

Агенцията по енергийна ефективност /АЕЕ/, Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/, разработиха нова кредитна линия за жилищния сектор на стойност 50 млн. евро с цел подпомагане на българските домакинства в намаляване разходите за отопление.

Средствата са предоставени на 6 български търговски банки – Българска Пощенска Банка, Банка ДСК, Булбанк, Райфайзенбанк, Обединена българска банка, Прокредит банк за отпускане на потребителски кредити.

Как да кандидатствам?

 • С помощта на специалисти избирате най-подходящия енергоспестяващ модел климатична инсталация.
 • Получавате изготвената за Вас оферта – образец.
 • Във всички клонове на одобрените по програмата банки попълвате Молба за получаване на потребителски кредит КРЕДИТ ЕНЕРГИЯ.
Необходими документи:
 • Лична карта (копие)
 • Оферта - образец
 • Проформа фактура
Как се усвоява кредита?
 • В брой, изплащане на Кредитополучателя
 • По банков път към фирмата доставчик
Как ще ми бъдат възстановени 20% от направените разходи? След успешното завършване на проекта предоставяте на Банката:
 • Оригинална фактура за закупените енергоспетяващи съоръжения.
 • Протокол-образец за извършените дейности.
Попълвате молба - формуляр за 20% безвъзмездна помощ. При положителен отговор сумата се възстановява по избор на Кредитополучателя чрез:
 • Намаляване размера на погасителните вноски.
 • Съкращаване периода на изплащане.
За повече информация:
www.reecl.org, www.seea.government.bg