Описание и свойства на плазменния филтър

Печат

Плазма модул за почистване на въздуха.

Частиците на прахта са старателно събирани от електростатичен филтър и миризмата е подтисната и разложена от многобройни йони. Плазменият модул е с ниско аеродинамично съпротивление, сравнен с използваните досега филтри и ефективността на почистване е голяма

Плазмен филтър

Почистване на въздуха    1. Плазмен филтър генериращ йони

    2. Земен проводник

    3. Електрическо поле

    4. Миризми като цигарен дим и от домашни животни се премахва чрез разлагане от генерирания озон

    5. Праховите частици, наелектризирани отрицателно от филтъра генериращ йони се улавят от електростатичния и активния дезинфекциращ и дезодориращ филтър

    6. Електростатичен филтър с екстракт на грейпфрут

 

 Когато при продължителна работа намалее ефективността на климатизатора - това е ясен белег, че е необходимо почистване на филтрите.

Почистване на филтрите
Лесното изваждане, почистване и миене на тях ще възстановят предишната нормална работа.

A - Полифенолов антибактериален филтър

B - Дезинфекциращ и деодориращ филтър с активен въглен

Филтър

 

 

 

 

 

 

Какво представлява "Вътрешното изсушаване"?

По време на работа неминуемо във вътрешното тяло се задържат малки частици вода от конденза.
Тази вода е особенно благоприята среда за развитие на бактерии и гъбични спори.
Функцията "Вътрешно изсушаване" се активира лесно - просто натиснете съответния бутон на дистанционното управление, за да я стартирате. След приключване климатизаторът автоматично ще се изключи.

Как протича процеса?

Изсушаване 1 стъпка Изсушаване 2 стъпка Изсушаване 3 стъпка

1. Спрете климатизатора от дистанционното и след това натиснете бутона COIL DRY

2. Капаците на вътрешното тяло са затворени, но климатизатора работи и нагрява вътрешността на тялото (около 15 минути), за да се изпари насъбралият се конденз

3. Стерилизация на вътрешното тяло чрез генериране на озон - гарантира унищожавнето на бактерии и микроорганизми