Как да изберем климатик

Печат
Покупката на климатик е важна дейност, която не бива да се подценява.
Климатика ще ни служи в следващите 5 - 10 години и в зависимост от правилния ни избор ще ни поднася месечни сметки за електриччество, които трябва да плащаме. Различните климатици имат различни възможности, също важни характеристики - като различен шум, различни филтри, различна ефективност и т.н.
Какви климатици да си купим. Как да изберем климатик, така че да постигнем едновременно комфорт и икономичност?
На определен етап от развитието на техниката за климaтизация, инжинерите разработчици въвели за захранващ модул на компресора инвертор. Инверторът е електрононен контролер, който преубразува постоянният ток в променлив. По този начин е възможно плавно да се регулират оборотите на компресора, а от там и мощността му. Което означава че компресорът на климатика може да работи точно толкова, колкото е нужно за зададения режим и по този начин да пести 30-35% електроенергия. В последствие технологията се развива и се появяват правотокови компресори с по-голям въртящ момент, с по-малки габарити, по-слаби вибрации и шум. При тях имаме дори и напредък в борбата за по-висока енергоефективност. Макар електронния захранващ блок да не е вече класически инвертор добилото популярност название "инвертор" на този вид климатици остава.
Климатиците са машини с определена топлинна мощност, които се избират в зависимост от топлинния капацитет на помещението, за което са предназначени. Изборът се прави без оглед на желанието ни или възможностите които имаме в момента. Трябва да се съобрази големината и изложението на стаята, наличието и вида на топлоизолацията на сградата, големината и разпложението на прозорците, броя на включените домакински или офис електроуреди, евентуално броят на хората обитаващи това помещение.
Например се приема че през 1 кв.метър остъкление преминава средно 450W топлина, един човек излъчва около 150W, офистехниката излъчва около 30% от номиналната си консумирана мощност като топлина (компютър - 250-300W, монитор - 400W, лазарен принтер - 400W, копирна машина 500W и т.н.)Събирайки всички источници на отдаване на топлина се подбира климатик с топлинен капацитет, който да покрива и емкостта на помещението заедно с неголям запас.
За ориентировъчен разчет се предвиждат около 50W на кубичен метър, като при големи прозорци с южно изложение се добавя поне 15% охладителна мощност.