Инверторен климатик

Печат

Инвенторите са климатици, които могат да ИНВЕРТИРАТ* режима на работа: "На Топло" и "На Студено" - ГРЕШКА!
*invert -> преобръщам

Вече знаете как работи климатика. Нека да обясним какво прави Инверторните климатици по-добри и желани.
Инверторите носят името си от типа електрически пребразувател, който електронно регулира напрежението, електрическия ток и честотата на работа на климатичния компресор. Използването на електронни схеми усъвършенства работата на климатиците. При работата с променлива мощност - повишавайки честотата се повишава и изходната мощност, докато намаляването и води до по-ниски нива на мощност. По този начин температурния контрол е много по-прецизен и постоянен и работата на инверторните климатизатори е много по-ефективна в стравнение с конвенционалните модели.

Сравнение на обикновените климатици и инверторите с автомобилите.
Сравнение на обикновените  климатици и инверторите с  автомобилите

Както се вижда, инверторите много бързо набират и достигат желаната скорост, като благодарение на прецизното си управление се движат с постоянна скорост в зоната на комфорта.

На определн етап от развитиетона техниката за климaтизация, инжинерите разработчици въвели за захранващ модул на компресора инвертор. Инверторът е електрононен контролер, който преубразува постоянният ток в променлив. По този начин е възможно плавно да се регулират оборотите на компресора, а от там и мощността му. Което означава че компресорът на климатика може да работи точно толкова колкото е нужно за зададения режим и по този начин да пести 30 - 35 % електроенергия.

Още при старта компресорът започва работа с необходимата мощност за максималнно бързо достигане зададената температура на охлаждане или отопление. Това е почти два пъти по-кратко време за реакция, от колкото на обикновените климатици тип "термопомпа".
Обикновените климатици са по-бавни и поради липса на добро управлене постоянно излизат от зоната на комфорт, като освен това изразходват много повече енергия.